rwd_nav_btn
Facebook Instagram
跳到主要內容區塊 :::
goto top
快速連結 快速連結 壯遊點一覽

壯遊點一覽

活動行事曆

活動行事曆

感動地圖

感動地圖

DNA計畫

DNA計畫

青年體驗學習計畫

青年體驗學習計畫

國際體驗學習計畫

國際體驗學習計畫

體驗足跡

體驗足跡

快捷選單 壯遊點一覽

壯遊點一覽

活動行事曆

活動行事曆

感動地圖

感動地圖

DNA計畫

DNA計畫

青年體驗學習計畫

青年體驗學習計畫

國際體驗學習計畫

國際體驗學習計畫

體驗足跡

體驗足跡

壯遊體驗學習網Facebook

FB粉絲頁

臺南鹿耳門青年壯遊點

2016/02/11 鹿耳門天后宮迎喜神接財神的儀典

fb_share twitter_share line_share

每年的大年初四鹿耳門天后宮辦理迎喜神接財神的活動,迄今已23年, 這是全台唯一的大型傳統以舞、樂、祭儀、排班、儀衛、仙女等等,隊伍,恭迎鹿耳門媽、一起迎接喜神,賜福台南賑災的災民祈福的一個盛典。

相關圖片
 • 1.20170417140220.jpg

  1.20170417140220.jpg

 • 2.20170417140220.jpg

  2.20170417140220.jpg

 • 3.20170417140220.jpg

  3.20170417140220.jpg

 • 4.20170417140220.jpg

  4.20170417140220.jpg

 • 5.20170417140220.jpg

  5.20170417140220.jpg

 • 6.20170417140220.jpg

  6.20170417140220.jpg

 • 7.20170417140220.jpg

  7.20170417140220.jpg

 • 8.20170417140220.jpg

  8.20170417140220.jpg

 • 9.20170417140220.jpg

  9.20170417140220.jpg

 • 10.20170417140220.jpg

  10.20170417140220.jpg

 • 11.20170417140221.jpg

  11.20170417140221.jpg

 • 12.20170417140221.jpg

  12.20170417140221.jpg